Proiectarea și realizarea unei instalații solare

Pentru a asigura confortul termic necesar conditiilor de trai, orice locuinţă trebuie prevăzută cu o instalaţie pentru încălzire, care să poată acoperi necesarul de căldură şi debitul necesar de apă caldă menajeră. Instalaţia termică transformă energia calorică, legată chimic, a combustibililor în energie termică. Dintre combustibilii utilizaţi în instalaţiile termice cea mai mare pondere o au combustibili fosili. Unul din principalele obiective ale politicilor energetice mondiale este reducerea consumurilor de combustibil fosil. Astfel, folosirea surselor regenerabile de energie, pentru încălzirea locuinţelor, este un obiectiv interesant care are ca scop, în contextul dezvoltării durabile, creşterea siguranţei în alimentarea cu energie, protejarea mediului înconjurator şi dezvoltarea la scară comercială a tehnologiilor energetice viabile.
Instalaţiile termice care folosesc surse de energie regenerabile sunt, în prezent, o soluţie bună pentru o energie ieftină şi relativ curată. Deoarece energiile regenerabile nu produc emisii poluante prezintă reale avantaje pentru mediul mondial şi pentru combaterea poluării locale…

Vezi articolul original 717 cuvinte mai mult

Reclame

Pierderi de energie in procesele termogazodinamice.

Etichete

, , , , ,

Procesele termogazodinamice reale ce au loc în timpul transformǎrii energiei potenţiale a fluidului de lucru în energie cineticǎ şi apoi în energie mecanicǎ, sunt însoţite inevitabil de o serie de pierderi de energie care duc la scǎderea randamentului transformǎrii. Tipul pierderilor de energie interioare şi exterioare, care se produc în turbinele cu gaze, sunt prezentate întabelul urmator:Pierderi in ajutajeCelelalte pierderi au valori foarte mici şi se pot neglija. Dupǎ natura şi locul unde se produc, pierderile de energie se împart în:
– pierderi interioare, care însoţesc procesele desfǎşurate în treptele turbinei;
– pierderi exterioare, care nu sunt legate de destinderea realizatǎ în treptele turbinei, dar care influenţeazǎ procesele întregii turbine.

În mod uzual pierderile care se calculează sunt: pierderile din ajutaje, pierderile din paletele mobile, pierderi prin energie cinetică reziduală şi pierderi prin frecări şi ventilaţie. Calitatea procesului de transformare a energiei termice în energie mecanică utilizabilă în exterior este pusă în evidenţă cu ajutorul noţiunii de randament al treptei. Ca şi alte randamente ce se referă la procesele energetice, şi randamentul treptei este o mărime cu caracter convenţional, expresia lui matematică depinzând de definiţia care se admite pentru el. În acest fel, pentru procesul de transformare a energiei care are loc în treaptă, se pot defini trei tipuri de randamente: adiabatic, periferic şi interior.

Ciclul termic al turbomotorului Tumanski R13

Etichete

, , , , , ,

Ciclul termic care stă la baza funcţionării turbomotorului este ciclul Brayton real prezentat in coorodonate temperatura – entropie.

Ciclul termodinamicAerul intră în motor la presiune şi temperatură atmosferică în punctul A. În cazul funcţionării la sol, în dispozitivul de admisie nu se produce o comprimare dinamică a aerului, porţiunea A-D din ciclu nefiind valabilă. Pentru funcţionarea în zbor, cu cât viteza de deplasare a aeronavei este mai ridicată cu atât aerul prezintă o comprimare dinamică mai accentuată în dispozitivul de admisie. Acest lucru este scos în evidenţă prin procesul politropic A-D care ridică presiunea aerului de la cea atmosferică la PD. Procesul politropic D-C reprezintă comprimarea aerului în compresorul motorului.

Porţiunea C-T din ciclu reprezintă procesul de ardere în camera de ardere, acesta desfăşurându-se teoretic, la presiune constantă, în realitate, însă, apar pierderi de presiune. Punctul T din ciclu reprezintă temperatura maximă atinsă, practic temperatura gazelor de ardere la intrare în treapta de înaltă presiune. Procesul T-E1 reprezintă destinderea politropică a gazelor de ardere în cele două trepte de turbină. Având în vedere că avem de-a face cu un motor turboreactor, destinderea se realizează în echilibru energetic.

Turbina motorului produce energia necesară antrenării compresorului. Presiunea gazelor de ardere la ieşire din turbină este superioară presiunii atmosferice. Energia necesară propulsiei aeronavei este produsă de ajutajul reactiv. Acest proces este reprezentat de porțiunea E1-E. Porţiunile A-C1 şi T-E’ reprezintă procesele adiabatice teoretice de comprimare şi destindere ale ciclului.

Motorul turboreactor Mig 21 Tumanski R13

Etichete

, , , , , ,

CapturePrincipala componentă a motorului turboreactor Mig Tumanski R13 este turbina. Aceasta este destinată pentru punerea în mişcare de rotaţie a rotoarelor compresorului şi agregatelor auxiliare, care deservesc motorul şi avionul. Turbina motorului constă din două trepte axiale cu reacţiune. O treaptă axială de turbină este alcătuită dintr-o reţea de palete fixe şi o reţea de palete mobile montate pe rotor. Trecerea gazelor de ardere prin canalele interpaletare care alcătuiesc treapta de turbină duce la o cădere de presiune şi temperatură a acestora, energia rezultată fiind transformată în lucru mecanic la arbore.

Reţeaua de palete fixe are rolul de a transforma energia potenţială a gazelor în energie cinetică şi pentru orientarea curentului de gaze în paletele mobile. Rotorul fiecărei trepte este alcătuit din ax şi disc, pe conturul căruia sunt amplasate paletele mobile ale turbinei. Curgerea gazelor prin reţeaua interpaletară duce la o presiune ridicată pe suprafaţa intradosului paletei şi la o presiune scăzută pe suprafaţa extradosului. Acest fapt duce la apariţia unei forţe ce acţionează pe paletă.

Rezultanta forţelor ce acţionează asupra parţii active a paletelor mobile creează un moment de torsiune, care pune în mişcare de rotaţie rotoarele. Rotorul turbinei treptei de înaltă presiune este îmbinat rigid de rotorul compresorului de înaltă presiune şi formează împreună cu acesta rotorul de înaltă presiune al motorului.  Rotorul turbinei treptei de joasă presiune este îmbinat rigid de rotorul compresorului de joasă presiune şi formează împreună cu acesta rotorul de joasă presiune al motorului.

Rotorul turbinei de la treapta de înaltă presiune este alcătuit din arbore, disc şi paletele active (55 de palete), are lagăr anterior şi lagăr posterior. Drept lagăr anterior, sunt utilizaţi rulmenţi cu bile radial axiali dubli, care sunt amplasaţi în compresor, iar ca lagăr posterior rulmenţi cu role. Arborele este executat din oţel de constructie. Pe zonele de centrare ale capătului posterior al arborelui sunt presaţi şi fixaţi cu ştifturi corpul rulmentului, bucşa şi portsegmentul.

Rotorul turbinei de la treapta de joasă presiune este alcătuit din arbore interior, disc şi palete active (64 buc.), are lagăr anterior şi posterior. Drept lagăr anterior serveşte rulmentul radial-axial cu bile amplasat în compresor, ca lagăr posterior- rulmentul cu role. Arborele interior este executat din oţel de construcţie. Pe capătul anterior al arborelui interior sunt executate caneluri în evolvenţă, care transmit momentul de torsiune de la rotorul turbinei la rotorul compresorului de joasă presiune şi filet ferăstrău pe stânga pentru piuliţa sferică a cuplajului, care asigură fixarea axială a rotoarelor şi transmiterea forţelor axiale la rulmentul cu bile al lagărului intermediar. Cuplajul este alcătuit din piuliţă sferică, bucşă pentru lacăt, arc, bucşă de reglare şi lacătul, care este siguranţa cu ştift în piuliţa sferică.

Forţele radiale de la rotoarele de înaltă şi joasă presiune ale turbinei se transmit prin rulmentul cu role, lagărul interior, butuci şi inelul exterior la reţeaua de palete fixe, iar de la acestea la corpul turbinei. Forţele axiale de la rotoarele de înaltă şi joasă presiune ale turbinei se transmit la corpul turbinei prin rulmenţii radial-axiali. Paletele fixe ale treptelor de turbină sunt răcite cu aer prelevat de la compresorul motorului. Aerul se amestecă cu gazele de ardere în canalul de curgere. Compresorul de joasă presiune este alcătuit din trei trepte, iar compresorul de înaltă presiune din cinci trepte. Turbomotorul mai are de asemenea în componenţă camere de ardere individuale, ajutajul reactiv şi un sistem de postcombustie.

Transmisie hibrida cu motor diesel

Etichete

, , , , , , ,

Hibryd sistemÎncălzirea globală, epuizarea resurselor minerale şi poluarea în aglomeraţiile urbane constitue probleme care trebuie soluţionate în noul secol, impunându-se, totodată, noi standarde pentru sistemele de propulsie ale automobilelor. Până în 2020 pe piaţă se vor impune baterii cu mare densitate de energie, cum ar fi Litiu-Ion (120-200 Wh/g) > NiMH (60-100 Wh/g) > Pb-acid (30-45 Wh/g).

Există o bună motivaţie pentru această varietate de soluţii hibride: fiecare sistem este conceput să ofere maximum de eficienţă în funcţie de condiţiile individuale de conducere. În viitor, proprietarul ar trebui să-şi aleagă tipul de automobil în funcţie de regimurile de deplasare cel mai frecvent utilizate. Ar trebuii ţinut seama de faptul că automobilele micro şi mediu hibride realizează economii importante de combustibil în traficul frecvent aglomerat cu opriri şi porniri repetate, în timp ce automobilele total hibride oferă performanţe mai bune în traficul urban fluent. Se poate spune că automobilul hibrid concurează automobilul cu motor cu aprindere prin scânteie când acesta se deplasează rapid sau în trafic extraurban, precum şi pe cel cu motor diesel în ciuda faptului că acesta realizează economii de combustibil mai importante dar cu preţul unor emisii mult mai mari.

Oportunităţile pentru diesel hibrid sunt limitate. Acest tip de transmisie trebuie să facă faţă aceloraşi dificultăţi ca şi automobilele numai cu motor diesel. În Japonia motoarele diesel sunt practic inexistente, iar în SUA ele reprezintă mai puţin de 1 %. Iată de ce cea mai mare parte a modelului Toyota Prius, prezent de câţiva ani pe piaţa SUA, este pe benzină.

În perioada 2006-2008, Toyota şi-a propus să echipeze încă 5 modele cu tehnologia hibridă, toate full hibrid. Concurenţa Toyotei este formată din GM Chevrolet, Ford, Mazda şi Nissan. Producătorii germani s-au orientat numai spre automobilele de lux cum sunt Porsche Cayenne şi Mercedes S-Class. Bosch realizează motoare electrice pentru acţionările hibride care pot fi integrate direct pe transmisie.

În vederea elaborării modelelor dinamice şi a programelor de simulare a comportării automobilului cu transmisie hibridă s-au analizat diferite modele şi medii de programare:

  • Modelica/Dymola – un pachet software asemănător cu Matlab, însă este construit de la început în jurul unei filosofii de modelare obiectuale, în care conexiunea dintre subsisteme şi componente (în editorul grafic) se face prin conectori neorientaţi, semnificând „legătură”, nu „intrare/ieşire”.
  • 20-Sim – destinat activitatilor de modelare/simulare/control pe baza de teoria bond graph, cat si prin metoda iconic diagrams si clasicele block diagrams. Permite modelarea facila a sistemelor multifizice (cum este sistemul hibrid de tractiune pe care echipa de cercetare il dezvolta: domeniile termic, mecanic, electric, hidropneumatic), ca si pentru faptul ca permite legatura cu Matlab/Simulink pentru cosimulari.
  • Simplev (Simple electric vehicle, Idaho National Engineering Laboratory) este unul din programele de simulare a vehiculelor electrice şi hibride pe cicluri urbane.  Există o bogată literatură de articole ştiinţifice bazate pe Simplev, în parte şi datorită faptului că este primul soft EV larg utilizat.
  • ELPH (Electric Peaking Hybrid) este dezvoltat cu scopul simulării diferitelor scenarii de funcţionare a unui prototip hibrid electric de tip paralel. Este creat în Matlab/Simulink, se bazează pe o librărie de componente dezvoltate de autorii programului, folosind filosofia modelării pe bază de diagrame-bloc şi a fost folosit în numeroare articole ştiinţifice pentru analiza sistemelor HEV paralel (PHEV), simplu şi dublu-arbore.

Unii experţi apreciază că soluţia hibridă constituie doar un pas intermediar între motorul cu ardere internă şi pila de combustibil cu hidrogen (hydrogen fuel cell). Toyota, cu toate că împărtăşeşte această opinie, şi-a programat să dezvolte în continuare tehnologia hibridă.

Depozitarea energiei cu ajutorul aerului lichid

Etichete

, , , , , , ,

Aer lichidTransformarea aerului în lichid poate reprezenta o soluţie pentru cea mai mare provocare în inginerie. Institutul de Inginerie Mecanică spune că aerul lichid poate concura cu bateriile şi hidrogenul pentru a depozita excesul de energie generat de surse regenerabile. Astfel, electricitatea generată de fermele eoliene în timpul nopţii poate fi folosită pentrua răci aerul până la o stare criogenică într-o locaţie îndepărtată. Atunci când cererea creşte, aerul poate fi încălzit pentru a porni o turbină.

Inginerii spun că procesul de a produce electricitate “de moment” poate avea o eficienţă de până la 70%. Tehnologia a fost dezvoltată în mod original de către Peter Dearman, un inventator dintr-un garaj din Hertfordshire, pentru a alimenta vehicule.

O nouă firmă, Highview Power Storage, a fost creată pentru a transfera tehnologia domnului Dearman într-un sistem care să poată depozita energie pentru a fi folosită pe reţeaua electrică. Procesul, finanţat parţial de către guvern, a fost testat timp de doi ani în spatele unei staţii de alimentare din Slough, Buckinghamshire.

Rezultatele  au atras admiraţia oficialilor IMechE care au declarat:

“Am zeci de oameni care în fiecare săptămână încearcă să mă convingă că au o invenţie genială”, spune Tim Fox, director în cadrul departamentului de energie. “În acest caz, este o aplicaţie foarte inteligentă care pare o posibilă soluţie la o provocare destul de mare ce ne priveşte pe toţi, din moment ce creştem cantitatea de energie intermitentă de la surse regenerabile”.

Doctorul Fox a cerut guvernului să ofere stimulente pentru firme în viitoarea legislaţie privind electricitatea, pentru a stoca energia pe o scară comercială. IMechE spune că simplitatea şi eleganţa procesului Highview este atrăgătoare, în special din moment ce se adresează nu doar problemei de depozitare, dar şiproblemei separate a căldurii reziduale industriale.

Procesul are un număr de etape:

1. Electricitatea “wrong time” este folosită pentru a absorbi aer, pentru a elimina dioxidul de carbon şi vaporii de apă (acestea ar îngheţa).

2. Aerul rămas, în cea mai mare parte nitrogen, este răcit până la -190 de grade Celsius şi se transformă în lichid (prin schimbarea stării aerului din gaz în lichid se depozitează energia).

3. Aerul lichid este menţinut într-un balon de vid uriaş până când este necesar.

4. Atunci când cererea pentru energie creşte, lichidul este încălzit la temperatura ambientului. În momentul în care se vaporizează, acesta porneşte o turbină pentru a produce electricitate. Nu presupune nici un tip de ardere.

IMechE spune că acest proces este doar 25% eficient, dar este în mare parte îmbunătăţit prin co-amplasarea crio-generatorului lângă o unitate industrială sau lângă o staţie electrică care produce o căldură de nivel redus, ce este ventilată şi apoi eliberată în atmosferă iar căldura poate fi utilizată pentru a stimula expansiunea termală a aerului lichid. Se poate economisi şi mai multă energie dacă se ia aerul rezidual rece atunci când acesta s-a terminat de răcit şi se trece prin trei rezervoare ce conţin pietriş. Rezervorul răcit depozitează răcoarea până când este necesară pentru a reporni procesul de răcire a aerului.

Sursa: Financiarul

Temperatura mai mica decat zero absolut

Etichete

, , , , , , , , , , , , ,

Zero absolutZero absolut este considerată, adeseori, a fi cea mai scăzută temperatură posibilă. Acum, însă, cercetătorii au demonstrat că pot obţine temperaturi şi mai scăzute într-un tărâm bizar, al „temperaturilor negative”. In mod ciudat, o altă metodă de a privi aceste temperaturi negative este de a le considera mai fierbinţi decât infinitul, au adăugat cercetătorii.

Reuşita fără precedent ar putea duce la conceperea unor noi motoare care, teoretic, ar putea prezenta o eficienţă mai mare de 100%, desluşind totodată mistere precum cel al energiei întunecate, substanţa misterioasă care, aparent, destramă universul. Temperatura unui obiect măsoară de fapt viteza de deplasare a atomilor săi – cu cât un obiect este mai rece, cu atât atomii sunt mai înceţi. La temperatura de zero Kelvin, adică minus 273,15 grade Celsius, atomii încetează să se mai deplaseze. Astfel, nimic nu poate fi mai rece decât zero pe scara Kelvin.

Pentru a înţelege temperaturile negative obţinute acum de oamenii de ştiinţă, trebuie să privim scara temperaturii ca fiind o buclă, nu o scară liniară. Temperaturile pozitive formează o parte a buclei, iar cele negative cealaltă parte. Atunci când temperaturile scad sub zero sau se ridică deasupra infinitului în partea pozitivă a scării, ele intră în teritoriul negativ. În cazul temperaturilor pozitive, este mai probabil ca atomii să ocupe stări de energie scăzută decât stări de energie ridicată, tipar cunoscut sub denumirea „distribuţia Boltzmann”. Atunci când un obiect este încălzit, atomii săi pot atinge niveluri mai ridicate de energie.

La zero absolut, atomii ocupă cea mai scăzută stare a energiei. La o temperatură infinită, atomii ocupă toate stările de energie. Temperaturile negative sunt opusul temperaturilor pozitive – astfel că este mai probabil ca atomii să ocupe stări de energie ridicată decât stări de energie scăzută.

„Distribuţia Boltzmann inversată este marca temperaturii absolute negative, iar asta este ceea ce am reuşit noi”, a explicat cercetătorul Ulrich Schneider, fizician la Universitatea din Munchen, Germania. „Cu toate acestea, gazul nu este mai rece decât zero kelvin, ci mai fierbinte. Este chiar mai fierbinte decât oricare temperatură pozitivă – pur şi simplu, scara temperaturii nu se termină la infinit, ci sare la valori negative”, a adăugat cercetătorul.

Aşa cum ne-am putea aştepta, obiectele cu temperaturi negative se comportă ciudat. De exemplu, energia circulă de regulă de la obiectele cu temperaturi pozitive ridicate către cele cu temperaturi pozitive scăzute – cu alte cuvinte, obiectele mai fierbinţi încălzesc obiectele mai reci, iar obiectele mai reci răcesc obiectele mai fierbinţi, până când ajung la o temperatură comună. În schimb, energia va circula întotdeauna de la obiectele cu temperatură negativă spre obiectele cu temperatură pozitivă. În acest sens, obiectele cu temperatură negativă sunt întotdeauna mai fierbinţi decât cele cu temperaturi pozitive.

O altă consecinţă ciudată a temperaturilor negative are legătură cu entropia, care măsoară cât de dezordonat este un sistem. Când obiectele cu temperaturi pozitive eliberează energie, ele cresc entropia lucrurilor din jurul lor, făcându-le să se comporte mai haotic. În schimb, atunci când obiectele cu temperaturi negative eliberează energie, ele absorb entropie.

Temperaturile negative ar fi fost considerate imposibile, deoarece nu există, în mod normal, o limită superioară a cantităţii de energie pe care o pot avea atomii, conform teoriei actuale (există însă o limită a vitezei cu care pot călători, conform teoriei relativităţii postulate de Einstein).

Pentru a genera temperaturi negative, oamenii de ştiinţă au creat un sistem în care atomii au o limită în ceea ce priveşte energia pe care o pot avea. Mai întâi, aceştia au răcit aproximativ 100.000 de atomi la o temperatură pozitivă de câţiva nanokelvin – mai exact, o miliardime dintr-un kelvin. Au răcit aceşti atomi în cadrul unei camere vidate, izolându-i astfel de orice influenţă de mediu care i-ar fi putut încălzi accidental. De asemenea, cercetătorii au folosit o reţea de fascicule laser şi câmpuri magnetice pentru a controla cu precizie modul în care se comportă respectivii atomi, stimulându-i astfel să intre în noul tărâm al temperaturii.

„Temperaturile pe care le-am obţinut sunt nanokelvin negativ”, a explicat Schneider.

Temperatura depinde de cât de mult se deplasează atomii – câtă energie cinetică au. Reţeaua de fascicule laser a creat milioane de puncte luminoase strălucitoare în care atomii se puteau mişca, dar în care energia lor cinetică era limitată.  Temperatura depinde, de asemenea, de câtă energie potenţială au atomii şi de câtă energie se află în interacţiunile dintre atomi. Cercetătorii au folosit „reţeaua optică” pentru a limita energia potenţială a atomilor, iar câmpurile magnetice au fost folosite pentru a controla cu fineţe interacţiunile dintre atomi.

Temperatura prezintă o legătură cu presiunea – cu cât ceva este mai fierbinte, cu atât se extinde mai mult spre exterior, şi cu cât este mai rece, cu atât se contractă. Pentru a se asigura că acest gaz avea o temperatură negativă, cercetătorii erau nevoiţi să-i dea şi o presiune negativă, modificând interacţiunile atomilor până când aceştia se atrăgeau mai mult decât se respingeau.

„Am creat prima stare de temperatură absolut negativă pentru particule în mişcare”,  a declarat cercetătorul Simon Braun de la Universitatea din Munchen.

Temperaturile negative ar putea fi folosite pentru a crea motoare termice – motoare care convertesc energia termică în energie mecanică, la fel ca motoarele de combustie – cu o eficienţă mai mare de 100%, ceva ce pare aparent imposibil. Aceste motoare ar absorbi energie nu doar de la substanţele mai calde, ci şi de la cele mai reci. De aceea, efortul depus de motor ar fi mai mare decât energia obţinută de la substanţa fierbinte.

De asemenea, temperaturile negative ar putea elucida unul din cele mai mari mistere ale ştiinţei. Oamenii de ştiinţă se aşteptau ca atracţia gravitaţională a materiei să încetinească expansiunea Universului după Big Bang, oprind-o la un moment-dat, ca apoi să o inverseze în ceea ce a fost supranumit „Big Crunch”.  Cu toate acestea, expansiunea Universului pare să accelereze, iar cosmologii sugerează că acest lucru se datorează energiei întunecate, o substanţă încă necunoscută care ar putea compune mai bine de 70% din cosmos.

În acelaşi fel, presiunea negativă a gazului creat de cercetători ar trebui să ducă la colapsul acestuia. Totuşi, temperatura negativă previne ca acest lucru să se petreacă. De aceea, temperaturile negative ar putea prezenta câteva paralele interesante cu energia întunecată ce ar putea asista oamenii de ştiinţă să înţeleagă această enigmă. Temperaturile negative ar putea, totodată, să elucideze misterele stărilor exotice ale materiei, ducând la generarea unor sisteme care în mod normal nu ar putea fi stabile. „O mai bună înţelegere a temperaturii ar putea conduce la lucruri noi la care nici nu ne-am gândit până acum. Când studiezi lucrurile de bază foarte amănunţit, nu ştii unde poţi ajunge”, a concluzionat Schneider.

Sursa: Descopera

CoolPack, un inceput simplu

Etichete

, , , ,

No, spuneam ca voi veni cu ceva in ajutorarea voastra. Intampin dificultati cu contul meu de youtube insa nu-i bai. Pe langa asta se pare ca laptopul meu se joaca cu mine si cu mintea mea si nu vrea sa imi instaleze un program de care am maxima nevoie. Este vorba despre CoolPack, un program folosit de cei din domeniul frigotehniei. Whatever, hai sa va arat ce face programul pentru inceput!

 

Nasterea

Etichete

, , , , , ,

Pot spune ca am dat nastere unui nou blog. Sunt pasionat de motoare, si scriu diferite chestii, de mentenanta, cum sa ai grija de masina, ce sa fac in cazul in care se intampla ceva, cum sa te feresti de unele probleme, insa in dimineata aceasta, in timp ce stateam la o cafea la o „crasma” in Iasi, undeva prin Tudor cu colegii mei, unul dintre ei mi-a dat o idee geniala si chiar mi-a propus sa o pun in practica. Discutia a ajuns departe si am fost „provocat” sa imi fac un alt blog si sa ma apuc de tutoriale, sa imi pun proiectele mele si nu numai pe blog, sa scriu chestii informative axate pe domeniul meu de studiu.

No bine, ca nu voi face chiar asa, nu voi scrie doar despre domeniul meu de studiu, dar ma voi axa pe partea de tehnica, inginerie, proiectare, partea de termo a ingineriei. Va fi mai greu cu inceputul, pana voi intra in posesia a catorva programe cu care sa fac respectivele tutoriale, dar ma voi descurca.

Acest blog va fi complet functional in scurt timp si pana la achizitionarea programelor necesare pentru tutoriale voi pune ceva tutoriale ale unor prieteni care le am pe contul meu de youtube. Sper sa va fie de folos si sa gasiti cele necesare pe acest blog. Proiecte, tutoriale, diverse informatii.

Va las cu bine si sa-i dam bataie.